Home WIA Nieuws Producten Support Aanvraag Evenementen Contact

Onze Producten
3D Printers
3D Tekenen
Ingenieuser: In beweging zetten
Ingenieuser: Onderzoeken & presenteren
Ingenieuser: Tekenen & ontwerpen
Ingenieuser: Graveren & Produceren
Interactieve Schoolborden
Laatste Nieuws
Laatste nieuws
WIA Educational
Bedrijfsprofiel
Training
On-line Support
 
Bedrijfsprofiel WIA Educational

WIA Educational is leverancier en ontwikkelaar van software en hardware voor het onderwijs, onder meer voor het PO, VMBO, VO, ROC en HBO. Het leveringsprogramma bestaat voornamelijk uit werkplekken (software, hardware en lesmateriaal), technisch educatieve software en professionele software. WIA is sinds 1982 betrokken bij alle belangrijke projecten 'nieuwe technologieën' in het technisch (beroeps-)onderwijs, zowel op ROC als VMBO niveau.

WIA Educational is voortgekomen uit de activiteiten van Widenhorn Gereedschappen, een activiteit die tot 1919 teruggaat. Per 1 januari 2007 heeft Widenhorn haar activiteiten verdeeld in twee bedrijven, WIA Educational en Widenhorn Industriële Automatisering. Alle activiteiten voor het onderwijs zijn zodoende ondergebracht in WIA Educational BV. Dit biedt WIA Educational de kans zich nog sterker te richten op techniek in alle vormen van onderwijs. In het afgelopen decennium konden steeds minder leerlingen worden geïnteresseerd om voor een technische opleiding te kiezen. WIA Educational wil een bijdrage leveren om de keuze voor techniek en technologie te stimuleren.

 

Onderstaand treft u de introductievideo van WIA Educational, deze wordt naast een intstructie- en praktijkvideo ook in de software aangeboden.

De kerncompetentie van WIA Educational luidt: De ontwikkeling en distributie van software voor de simulatie van industriële processen en technische verschijnselen, met als doel bijdragen aan het opleiden van geschoolde vakmensen.

Wat WIA Educational voornamelijk onderscheidt, is het feit dat de aangeboden software speciaal voor het onderwijs wordt ontwikkeld. Door de nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen, leveranciers en de jarenlange ervaring in de industrie sluiten de oplossingen naadloos aan op de belevingswereld van de leerling en vormen zij een perfecte simulatie van de praktijk. Daarnaast vormen de oplossingen van WIA Educational een doorlopende leerlijn: van het basisonderwijs naar het VO, ROC en HBO. Maar bijvoorbeeld ook van het ROC naar het bedrijfsleven.

De activiteiten, die WIA Educational voor scholen uitvoert zijn, o.m. : advisering, demonstratie, implementatie, turn-key levering, (na-)scholing, alsmede helpdesk ondersteuning.


Informatie
Vraag direct informatie of een demonstratie aanVraag direct informatie of een demonstratie aan
010-5011313
EvenementenVolg ons op
Volg ons op Twitter
WIA Educational BV | Koddeweg 39 | 3194 DH | Hoogvliet Rotterdam | 0031-(0)10-5011313 | 0031-(0)10-5014715 | info@wiaeducational.nl